Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor tevékenysége

Sógor Árpád 1996 óta a Protestáns Teológiai Intézet ifjúsági lelkipásztora. Ehhez a feladatkörhoz tartozik a diáksággal és a Tanári Karral való állandó kapcsolattartás. Az ifjúsági lelkipásztor a Teológiai Intézetben zajló lelki élet szervezője, aki rendszeresen jelen van a diákság és az Intézet különböző rendezvényein. Feladatai közé tartozik a hétköznap reggeli és esti áhitatok, szombat esti és vasárnap délelőtti istentiszteletek beosztásának elkészítése, valamit az esti áhitatok megbeszélése és kiértékelése az első és másodéves hallgatókkal. Bentlakásfelelősként, gondoskodik arról, hogy mindenki szállást kapjon a bentlakásban. Ebben a látszólag csupán adminisztratív munkában is komoly kihívás az, hogy a Teológiai Intézet lakója ne csak szállást és kosztot kapjon, hanem otthonának is érezze azt, illetve, hogy a bentlakók szívügyüknek tekintsék a teológus közösségen belüli munkálkodást. Az ifjúsági lelkipásztor végzi a teológiai hallgatók legációival kapcsolatos adminisztratív munkáját is: a legátusokról beérkező jelentéseket összesíti, a szolgálati kiértékelőket megbeszéli külön-külön a hallgatókkal. Évről-évre megszervezi a mentor-rendszert, vagyis egy-egy első éves hallgató mellé felkér egy-egy felsőbb éves hallgatót mentornak, és ebben a feladatban segítséget nyújt a mentori beszélgetésekhez. Keresi a kapcsolatot a diákokkal a megadott keretek között és azon kívül.

A diákokkal való munkájában nagy hasznát veszi családterápiás képzettségének. A hagyományos lelkigondozás határait feszegetve lelki vezetést, gyógyító-, tanácsadó-, kísérő beszélgetést, együtt imádkozást, pasztorális konzultációt kínál a diákoknak. Néhányan már végzett diákként, gyakorló lelkipásztorként lelkigondozói kérdésekben szupervizorként továbbra is igénybe veszik segítségét. Képzett szakemberként segítséget nyújt a hozzáfordulóknak olyan kérdésekben is, mint jegyes beszélgetés, házassági tanácsadás, pár- és családterápia, családfelállítás, „életgyónás”, gyászmunkában kísérés, önismereti képzés, kommunikációs gyakorlatok, konfliktuskezelés, mediáció. Sógor Árpád saját maga fejlesztette ki a sakkterápiás lelkigondozói módszert, amely nagy népszerűségnek örvend a diákok körében.

Lelkigondozói kulcsmondata: A múlt megérthető, a jelen átélhető, a jövő formálható!