Benkő Timea

A Európai Protestáns Egyházak Közössége (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - GEKE) liturgikai konferenciát szervez 2022. november 8-11. között. A konferenciára az Erdélyi Református Egyházkerület és a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház együttműködésével kerül sor.

A rendezvények német-angol nyelven zajlanak szinkrontolmács segítségével.

Program

Az gyülekezeti közösséget foglalkoztató éppen időszerű kérdések mindig meghatározzák a keresztény gyülekezetek istentiszteleteit. A közösséget ért csapás idején a körülmények szülte sajátos istentiszteleti gyakorlat alakult ki és élt évszázadokon át Európa szerte, az úgynevezett bűnbánati és könyörgő napokon tartott istentiszteletek.

Az gyülekezeti közösséget foglalkoztató éppen időszerű kérdések mindig meghatározzák a keresztény gyülekezetek istentiszteleteit. A közösséget ért csapás idején a körülmények szülte sajátos istentiszteleti gyakorlat alakult ki és élt évszázadokon át Európa szerte, az úgynevezett bűnbánati és könyörgő napokon tartott istentiszteletek.

A Járosi Andor köré tömörülő erdélyi evangélikus lelkészek baráti közössége fontos szerepet játszott az erdélyi magyar evangélikus egyház két világháború közötti életében. A közösség tagjaihoz a köztudatban leginkább az erdélyi magyar evangélikus liturgia reformja kapcsolódik, bár az ő egyházszervező, belmissziói munkájukhoz kötődik többek között az evangélikus lelkészi konferenciák szervezése, az Evangélikus Nőegylet, az evangélikus ifjúsági szervezet (I.K.E), a gyámintézet megszervezése, valamint az evangélikus egyházi sajtó és iratterjesztés ügye.

A lelkészi is csak ember. Szolgálatában, magánéletében ugyanúgy váltják egymást sikerek és kudarcok, mint más emberek esetében. Az énekeskönyv és különböző keresztény énekgyűjtemények számos éneket tartalmaznak, melyek éppen a kudarc, meg nem értettség, gyász vagy a szolgálatban megélt mélység helyzetében keletkeztek, mégpedig a mélységet átélt lelkész-énekköltők tollából. Ma már leggyakrabban örömben, bánatban inkább hallgatunk. Mégis, hogyan énekelhetünk a mélységről? Lehet-e a mélységben énekkel dicsőíteni Istent?

Oldalak

Subscribe to Benkő Timea