Nagy Alpár Csaba

Nagy Alpár Csaba (1977), egyetemi oktató a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Karán és egeresi református lelkipásztor. 2010-ben szerzett doktori fokozatot egyháztörténetből, kutatási témája a két világháború közötti református egyháztörténet. 2019 óta okleveles gyászkísérő. Négy gyermek édesapja.

A trianoni békeszerződés után az erdélyi református egyház lassan ébredt a gyökeres változások okozta sokkból. „Nemzeti kultúránk és nyelvünk egyetlen védelmezője az egyház lett” – írja Musnai László, ez a mondat pedig a belmissziós folyamat spirituális hozadéka mellett annak társadalmi szerepére is utal. Az egyház belmissziójának tehát – a saját spirituális identitása és társadalmi relevanciája megerősítése érdekében – két irányúnak kellett lennie. Ez a kettős irányultság viszont elég gyakran reflektálatlanul maradt, ami gyakran zavarokhoz és konfliktusokhoz vezetett.

Oldalak

Subscribe to Nagy Alpár Csaba