Molnár Lehel

Kénosi Tőzsér János a 18. századi unitárius egyháztörténetírás egyik meghatározó alakja volt. Elég keveset tudunk az életéről, éppen ezért egy előadás keretében, a fennmaradt művein keresztül az a szellemi portrét próbáljuk megrajzolnom, amely rávilágít egész munkásságára. Főműve a latinul írt Historia Ecclesiastica Transilvano Unitariorum monumentális alkotás, amelyet kontinuátorai kiegészítettek és ma már Az Erdélyi Unitárius Egyház története címmel magyarul is olvashatunk.

Az előadás a tordai Unitárius Gimnáziumban 1719-ben történt fegyelmi ügy kivizsgálásáról szól. Ekkor már javában zajlott a katolikus restauráció, megtörténtek a nagy templom- és iskolafoglalások. A szárazság és a pestis miatt ínség, valamint pusztulás söpörte végig Erdélyt. Az iskolákban alig voltak diákok akiket taníthattak, az ő viselkedésük azonban bőven hagyott kívánnivalót maga után.

Subscribe to Molnár Lehel