Pálfi József

Dr. Gyenge János a múlt század 20-as éveiben Nagyáradon egyházi reformokkal kísérletezet, melyet az adott korban "szabadegyháznak" is neveztek. Tanulmányunkban a majd száz esztendős történet szereplőjét és munkásságát foglaljuk össze.

II. József király rendeletét követően Nagyváradon újraszervezik a református eklézsiát. Nagyvárad másodszori reformációja Keresztesi József nevéhez fűződik az 1784. esztendőtől. Keresztesi az eklézsia mellet rögtön elkezdi az iskola megszervezését is. Tanulmányunk erről a kezdeti időszakról szól, amelyben alapoktól kell mindent újrakezdeni.

Subscribe to Pálfi József