Kállai Benedek

Előadásomban a Nyüvedi Református Iskola azon új, addig még nem tapasztalt kihívásait ismertetem, amelyeket az I. világháborút követő impériumváltás, közelebbről pedig a Román Királyság oktatási rendszere és annak célkitűzései idézett elő.
Az előadás során röviden ismertetem az impériumváltás körülményeit és a nyüvedi iskola akkori helyzetét, továbbá a konkurens állami iskola létrehozását, a nyilvánossági jog és a tanerők személye körül kialakult bonyodalmakat, valamint a tantervben hozott változásokat is.

Előadásomban arra törekszem, hogy ismertessem milyen bevételi forrásokból tartotta fent magát egy átlagosnak mondható falusi református gyülekezet a 19-20. századokban. A bevételi források bemutatásánál a Bihari Református Egyházmegyébe kebelezett Nyüvedi Református Egyházközség erre vonatkozó adatait ismertetem. Így említésre kerülnek a földjövedelmek, különféle alapok, adományok és bálok jövedelmei, stb. Az előadás kortörténeti érdekességeket is bemutat, úgymint az "epreskert", takarékmagtár, "temetőfűszéna" vagy a büntetéspénzek jövedelmeit, valamint magukat az említett intézményeket.

Subscribe to Kállai Benedek