Fazakas Sándor

Fazakas Sándor (szül. 1965), egyetemi tanár. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékének tanszékvezető professzora. 2005–2011 között az egyetem rektora, 2015 óta a Doktori Tanács elnöke és a Doktori Iskola vezetője. A BBTE tiszteletbeli doktora és társult oktatója, az MRE Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciójának elnöke, több nemzetközi tudományos testület és szakmai grémium tagja.

Vályi Nagy Ervin teológiai öröksége és aktualitása elemzőkészségének és etikai ítéletalkotásának metodikájában áll. Abban lehet újból inspiráló, hogy nem recepteket ad, hanem megtanít kérdezni, összefüggéseket feltárni, ugyanakkor fenntartással kezelni minden régi és újkeletű magabiztosságot. Ez az etika mélyen krisztologikusan megalapozott etika, a „Krisztusban maradás” vagy az „Úrhoz méltó” (Kol 1,10) életvitel erkölcsisége.

Dr. Fazakas Sándor (Debreceni Hittudományi Egyetem): Egyház mint közösség a Szentháromság erőterében. A reformátori egyházértelmezés sajátossága az egyház empirikus valósága és pneumatikus meghatározottsága között.

Subscribe to Fazakas Sándor