Lengyelné Püsök Sarolta

A fenti kérdéskör ősidők óta foglalkoztatja az embert, a szentírási példák, az egyházatyák, a reformátorok írásai és a mindenkori dogmatikai művek széles tájékozódási alapot biztosítanak, a válaszok mégis nagyon megosztóak. A protestáns egyházak gyakorlatában a klasszikus klerikális hierarchián túli szolgálattevők mellett a laikusok és a nők szolgálatának nagy teret biztosítanak, de ez a keret néha mégis túlságosan leszűkül, vagy éppen parttalanná válik.

Subscribe to Lengyelné Püsök Sarolta