Tóth Zsombor

Előadásom arra tesz kísérletet, hogy egy kellőképpen nem kutatott egyház- és irodalomtörténeti témát vázoljon fel. A magyar és francia reformáció történetének különösen 1681 utáni szakaszában számos analóg helyzet és hasonló fejlemény ismerhető fel (pl. a vallási perzekúció). Ezek komparatív szempontú értékelése mindezidáig elmaradt. Arról nem is beszélve, hogy az 1680 utáni németországi, svájci és holland peregrinációk alkalmával diákjaink számos hugenotta szöveggel, intézménnyel és gondolkodóval találkoztak, ezek hatását pedig haza is hozták magukkal.

Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy Zágoni Aranka György (1705−1767) püspök kéziratban maradt fordításának (Jo keresztyén Az Az: A keresztyén embernek minden tisztit XVII. szakaszokba foglaló idvességes trakta) angol és francia forrásait beazonosítsam, illetve a fordítás jelentőségét eszmetörténeti és homiletikai szempontokból értékeljem. Mivel Aranka György fordítása Herményi Dienes József 1755-ös másolatában is fennmaradt, és Hermányi Dienes egy előszót illesztett a fordításhoz, ezáltal tanulmányozhatóvá válik a kéziratos nyilvánosság működése a 18.

Subscribe to Tóth Zsombor