Imreh Jenő László

Arra kérdésre keresem a tanulmányomban a választ, hogy milyen hatással volt az erdélyi egyházi oktatási életre az 1848-as forradalom és szabadságharc. Főleg a református kollégiumok helyzetéről, részletesebben a nagyenyedi tanintézet sajnálatos állapotáról szólók. A Főkonzisztórium levelezésének fényében vizsgálom az adott témát.

1848 március 15-én kirobbant polgári forradalom és szabadságharc alapjaiban befolyásolta az egyházi életet. A vasárnapi Istentiszteletek egyben a polgári eszmékre történő átalakulás eszméinek a proklamációi is voltak. Sok gyülekezetben buzdító bszédekké váltak. A vallásügyi miniszter által kért együttműködés állam és egyház között megvalósult. A szószék információs térré alakult. A húsvéti legációra már nem mehettek el a legátusok. A sátoros ünnepek ugyanakkor az erdélyi utolsó rendi országgyűlésre való felkészülés jegyében zajlottak.

Subscribe to Imreh Jenő László