Bacsó István

Bacsó István 2017-ben szerzett lelkészi diplomát a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Filozófiai tanulmányokat végzett a BBTE Történelem és Filozófia Karán, ahol 2016-ban licenciátusi oklevelet szerzett. Jan Milic Lochman ösztöndíjasként 2016–17-ben tanulmányi évet töltött Bázelben. 2018-tól a DRHE doktori iskolájának hallgatója. 2017 és 2019 között a Kőhalmi Református Egyházközség és Szórványdiákotthon gyakornok, majd beosztott lelkipásztora. 2019-től a Székelytamásfalvi Református Egyházközség lelkipásztora.

Tavaszy Sándor teológiai és filozófiai munkássága mellett jelentős volt közéleti tevékenysége, szerepvállalása a Trianon utáni erdélyi magyarság életében. Előadásunkban Tavaszy Sándornak a teológia és az erdélyi magyar irodalom viszonyára irányuló írásait, hozzászólásait, állásfoglalását igyekszünk feltérképezni. Az „esztéta” Tavaszy irányadó gondolatai a sajátos kisebbségi társadalmi helyzetben egyúttal a teológia és irodalom közös útkeresésére, dilemmáira, sajátos kapcsolatukra, illetve a kálvinizmusnak a formálódó transzilvanista gondolkodásban betöltött szerepére is rávilágítanak.

Az első világháborút követően az erdélyi magyar szellemi élet vezetői az új történelmi helyzetben keresték a megmaradás lehetőségeit, munkásságukkal igyekeztek hozzájárulni a kisebbségi létbe szorult közösség fennmaradásához. Tavaszy Sándor református teológusként és filozófusként számos írásában történelmi perspektívából, a különböző eszmei irányzatok bábeli zűrzavarában mutat világos utat az erdélyi magyarság számára.

Subscribe to Bacsó István