Sógor Géza

Sógor Géza (szül. 1968), a KPTI végzettje (1993), Kányád-Jásfalva (Udvarhelyszék) lelkipásztora, Kampenben szerzett mesteri fokozatot A kisebbségi egyház: hátrány, vagy felszabadító érzés? c. dolgozatával (2016). 2020-tól a DRHE doktorandusza. Kutatási témája: Kisebbségi egyház – az egyház, mint kisebbség. A kérdéskör politikai-teológiai megközelítése. Nős, feleségével öt gyermeket nevelnek.

Stanley Hauerwas (szül. 1940) AEÁ-beli kortárs teológus. Ekléziológiáját meghatározza a civil vallás kritikája, a keresztyén kultúra hanyatlásának tudomásul vétele. Mára az egyház és a világi hatalom összefonódása miatt az evangéliumból sok minden elveszett. Az egyháznak nem kell a világi hatalmat keresnie, hogy megváltoztassa a világot, mert már önmagában is egy politikai közösség.

Subscribe to Sógor Géza