Kovács Szabolcs

Kovács Szabolcs Brassóban született és nevelkedett, teológiai tanulmányait a KPTI keretében végezte, kolozsvári segédlelkészséget követően a gegesi református egyházközség lelkipásztora lett. Férj és édesapa. „A szolgálatok során tapasztalom, hogy áldás lelkipásztornak és teológusnak lenni. Valóban izgalmas az élet nagy kérdéseire keresni a válaszokat.”

Simone Weil élete nem más, mint egy misztikus aszkéta tanúságtétele. Mintha az életének célja lett volna az, hogy a szenvedők iránti együttérzés miatt ő maga is szenvedjen. Nem véletlen, hogy filozófiája, hite szerint a legmélyebb szenvedésben, a szerencsétlenségben tapasztaljuk meg igazán Isten szeretetét. Egyedi módon mutat rá arra, hogy a szerencsétlenség által nagyon sok ember részesül Krisztus keresztjében – így pedig Isten szeretetében.

Subscribe to Kovács Szabolcs