Oláh Róbert

1769 nyarán Rimaszombatban összetűzés robbant ki a városba érkező katolikus körmenet és az istentiszteletről távozó református hívek között. A helytartótanácsi vizsgálat eredményeképpen 1771 áprilisában megszűnt a szabad vallásgyakorlat a városban, a református gyülekezettől elvették a templomot és az iskolát és átadták a katolikusoknak. A "Rima Szombatnak gyászos állapottyának Le Irása" című 85 strófás ének ismeretlen szerzője vigasztalni igyekezett a jogfosztottakat s egyúttal dokumentálta az eseményeket.

A németalföldi egyetemek között az 1575-ben alapított Leideni Egyetem számított hosszú ideig a legtekintélyesebbnek. Gróf Bánffy György 1715-től két enyedi, gróf Teleki Ádám 1734-től pedig két kolozsvári diák számára járta ki a támogatást. Mindez azt eredményezte, hogy míg korábban jórészt pataki és debreceni diákok tanultak Leidenben, addig a 18. században az enyedi és kolozsvári diákok kerültek többségbe a leideni magyarok között. Leidenben végzett holland teológushallgatók albumának feltárásával irányítjuk rá a figyelmet a 18. század második felében zajló németalföldi peregrinációra.

Subscribe to Oláh Róbert