Durovics Alex

Az ágostai hitvallású evangélikus líceumok történetéről jelentős munkák születtek a régmúlttól napjainkig. Ezekben többnyire nem volt mód az egyes iskolák közötti hallgatói és oktatói mozgás (kulturális transzfer és más tényezők) számszerű vizsgálatára. Előadásomban többek között ezeket a kérdéseket vizsgálnám, meghatározva, elkülönítve a Magyar Királyság területén működött egykori lutheránus líceumok (bölcsészeti, teológiai és jogi tanfolyami diákságán át azok) oktatási rendszeren betöltött szerepét és jelentőségét a rendelkezésre álló számok tükrében.

Subscribe to Durovics Alex