Füstös Paul Gabriel

A Kárpád-medencei Protestáns Teológus Találkozó mottója: "Azért rendeltettem hírnökül és apostolul (...), hogy hitre és az igazságra tanítsam a népeket." (1 Tim 2,7). Az esemény időpontja: 2022. szeptember 23 -- 26.

A felekezeti iskolák életében kezdettől fogva fontos helyet foglalt el az ének- és zeneoktatás. Az előadás a reformáció örökségének ebből a szeletéből merít, és bemutatja a Kolozsvári Református Kollégiumban a XX. század első felében zajló ének- és zenekari munkát, különös tekintettel Tárcza Bertalan életére és munkásságára. Kiemelt szerepet kap a téma feldolgozásában a jelentősebb fellépések, a zeneszertári felszerelések, valamint az évről-évre kitűzött pályatételek bemutatása.

Subscribe to Füstös Paul Gabriel