Gyakorlati teológia - Liturgika

Az alábbiakban azoknak a graduáloknak vagy graduál jellegű énekeskönyveknek bemutatására vállalkozom, amelyeknek nyomai másodlagos forrásokban, jegyzőkönyvekben, leltárakban maradtak fenn, és általuk azt a folyamatot próbálom megláttatni, amely során az egyházközségek áttértek az óprotestáns liturgia és a graduál használatáról a strofikus gyülekezeti énekek és a népénekeskönyvek használatára. Az áttekintés korántsem teljes, már csak azért sem, mert az egyházi iratanyagok folyamatos feldolgozása újabb adatokat hozhat még elő.

The students will learn the History of sacred spaces, the sacred architecture, the professional orientation in sacred spaces and the service in such places and buildings. They learn and experience the organizing and leading of church services in the Reformed Church in every life - situation, and they competently cooperate with the pastors of other denominations.

Oldalak

Subscribe to Gyakorlati teológia - Liturgika