Helpful websites for study

Systematic Theology, Church History

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Systematic Theology, Church History

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Various, Theology - General, Systematic Theology

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Theology - General, Systematic Theology

Kálvin összes művei angol nyelven.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History, Church History - Universal Church

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Various, Theology - General, Systematic Theology, Church History

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Systematic Theology, Religion - general, Ancient Near East

Megtalálható itt többek között Migne Patrologiája is.

Greek Language, Systematic Theology, Church History

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Systematic Theology, Church History

Az egyházatyák műveinek angol fordításgyűjteménye.

Systematic Theology, Church History

A CCEL honlapján szereplő egyházatyák olyan munkái, amelyek többnyire hiányzanak a klasszikus adatbázisokból.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Karl Joseph Hefele bíboros az óegyházi zsinatokról szóló könyvének angol fordítása, online változatban, számos jó linkkel. A kötetek egyenként pdf-formátumban (ahogyan a 19. század végén megjelentek), letölthetők innen: 1. kötet | 2. kötet | 3. kötet | 4. kötet | 5. kötet.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Theology - General, Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).