Helpful websites for study

Old Testament, Judaism

A Sefaria ingyenes hozzáférést kínál biblikus és poszt-biblikus zsidó szövegekhez, fordításokhoz és kommentárokhoz. A TaNaK mellett megtalálható itt a Misna, a Talmud, a Halacha, a Tosefta, számtalan midrás és a rabbinikus irodalom szellemi termékei eredeti változatban, illetve a legtöbb esetben angol (vagy más) fordításban.

Ancient Near East

A TLA a világ legnagyobb elektronikus, lemmatizált egyiptomi szövegkorpusza, amely hieroglif, hieratikus és demotikus feljegyzések átírását és fordítását tartalmazza. A TLA két alapvető eszközt kínál az ősi egyiptomi szövegvilág és szókincsének kutatására: a szövegkorpuszt és a lemma listákat (szótárat).

Old Testament, New Testament

A világ legnagyobb biblikus társasága, az amerikai székhelyű Society of Biblical Literature egy nemzetközi kezdeményezésű projektje révén (International Cooperation Initiative) többszáz könyvet tesz elérhetővé PDF formátumban. A könyvek Romániából ingyenesen letölthetők. A Society of Biblical Literature saját kiadványai mellett a projekthez társult kiadók között szerepel a Brown Judaic Studies, Catholic Biblical Association, Fortress Press, Gorgias Press, Sheffield Phoenix Press, Universidad Católica Argentina, Westminster John Knox Press és Wiley-Blackwell.

Theology - General

A Tübingeni Egyetem evangélikus és katolikus teológiai fakultásainak teológiai és vallástudományi adatbázisa, amely számtalan teológiai tartalmú folyóiratsorozat és tanulmánykötet cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Az adatbázis lehetőséget biztosít a különböző tárgykörök elmélyült tanulmányozása érdekében végzett bibliográfiai kutatásokra. A hagyományos szerző, cím vagy tárgykör-alapú keresés mellett az adatbázisban lehet bibliai részekre is keresni.

Systematic Theology - Ethics

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (továbbiakban: MÚOSZ), e kódexének célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között.

Old Testament

The Aleppo Codex, the most splendid, old, and accurate manuscript of the Bible, is presented here for the first time in full color photograph, permitting the reader to examine the handiwork of the greatest of the Masoretes, who were active in Tiberias in the tenth century, Aharon Ben Moshe Ben Asher, and to gain an impression of the way the Masoretes worked to preserve the accurate text of the Bible and the reading tradition.

Old Testament, New Testament, Ancient Near East, Judaism

A jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française bibliográfiai adatbázisa. A rendkívül gazdag adatbázis különösen a biblikus irodalmat kutatók számára ad fontos bibliográfiai támpontokat. Az oldalon konkrét bibliai perikópára is lehet keresni.

Old Testament, New Testament, Ancient Near East, Judaism

Israel Antiquities Authority (IAA) projektje a Qumránban és környékén talált tekercsek digitalizált változatát teszi közzé. A kéziratok interaktív felület (pl. nagyítás) segítségével tanulmányozhatók.

Old Testament, New Testament, Ancient Near East, Judaism

A honlap jeruzsálemi Izrael-Múzemban őrzött néhány jelentős qumráni tekercs digitalizált változatát tartalmazza (A nagy Ézsaiás-tekercs, Háborús-tekercs, Habakuk peser, A közösség szabályzata, A Templom-tekercs). A fényképanyag formájában közzétett kéziratok interaktív felület (pl. nagyítás) segítségével tanulmányozhatók.

Old Testament, Ancient Near East

Az ORACC egy intézmények közötti projekt, amelynek célja a teljes főként akkád (illetve sumer) nyelven keletkezett korpusz online adatbázisának kialakítása, amely gazdag annotációval ellátott fordítással, továbbá szótárral és konkordanciával támogatja az ékírásos szövegek következő generációs tudományos kutatását.

Systematic Theology, Church History

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Systematic Theology, Church History

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Various, Theology - General

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Various, Theology - General, Systematic Theology

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

New Testament, Church History

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

Theology - General, Systematic Theology

Kálvin összes művei angol nyelven.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History, Church History - Universal Church

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Various

Gratianus híres dekrétumai latinul.

Various, Theology - General, Church History

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Various, Church History

A római császárok életét, uralkodását és kronológiáját bemutató angol nyelvű honlap.

Various, Theology - General, Systematic Theology, Church History

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Systematic Theology, Religion - general, Ancient Near East

Megtalálható itt többek között Migne Patrologiája is.

Greek Language, Systematic Theology, Church History

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Various, Theology - General

Óriási adatbázis, klasszikus művekkel (köztük rengeteg teológiai munka). A könyvek több formátumban is olvashatók és letölthetők.

Pages