Helpful websites for study

Systematic Theology, Church History

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Systematic Theology, Church History

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

New Testament, Church History

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Systematic Theology, Systematic Theology - Dogmatics, Church History, Church History - Universal Church

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Various, Theology - General, Church History

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Various, Church History

A római császárok életét, uralkodását és kronológiáját bemutató angol nyelvű honlap.

Various, Theology - General, Systematic Theology, Church History

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Theology - General, Systematic Theology, Church History

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Greek Language, Systematic Theology, Church History

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Theology - General, Systematic Theology, Church History

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Systematic Theology, Church History

Az egyházatyák műveinek angol fordításgyűjteménye.

Systematic Theology, Church History

A CCEL honlapján szereplő egyházatyák olyan munkái, amelyek többnyire hiányzanak a klasszikus adatbázisokból.