Blogs

Zsolt Kozma · 2018-10-19

Absolon története (2Sám 13,1–19,15) nem csupán király–utód, hanem apa–fiú történet is, s ebből, bár nem központi esemény, kiemelhető a megbocsátás momentuma. A bűn, közbenjárás, megbocsátás témakibontás tulajdonképpen három személyt hoz előtérbe: az Absolonét, a Joábét, és a Dávidét.

Zsolt Kozma · 2018-10-07

Lényegesnek tartom, hogy a bibliai személyekhez fűződő eseményeket általában viszonytörténetekként értsük meg, s ez sajátosan érvényes ezekre a történetekre. Mindazt, ami itt történik, a személyek egymáshoz való viszonyulása alakítja.

Zsolt Kozma · 2018-09-30

Feltűnő, hogy a kibékülés-történetben sem Jákób csalásáról, sem Ézsau bosszú-forralásáról egy szó sem esik, noha ez kimondatlanul is ott van mindkettőjük gondolatai között: tettekkel „emlékeznek” arra, ami húsz évvel azelőtt történt.

Zsolt Kozma · 2018-09-30

A politikai változások utáni években, az egyházban az eltemetett kérdések között talán a legsúlyosabb a megbocsátás volt. Nem illett vagy nem mertünk erről beszélni. Mintegy negyedszázadnak kellett eltelnie, hogy felszínre kerüljön a tudatosan (?) elhallgatott kérdés. Kozma Zsolt sorozata a megbocsátásról.

Dezső Kállay · 2018-09-27

A Bibliából ismerjük meg Jézust, és Jézus által ismerjük meg Istent. Ezért nevezzük a Bibliát Isten szavának. Ez a kijelentés több annál, mintha azt mondanánk, hogy a Biblia Istenről beszél. Noha ez is igaz, az Írás mégis Isten tulajdon szava. Nemcsak Istenről tudósít, hanem az Íráson keresztül Isten maga szól hozzánk. Ezen alapul a Biblia tekintélye.

Csaba Balogh · 2018-03-30

A jelenleg elérhető bibliai szövegelemzést segítő programok közül a Logos 7 kétségtelenül az élvonalbeli szoftverek között található. Tartalmi vonatkozásban (kommentárok, segédkönyvek) több lehetőségeket kínál, mint a BibleWorks. De ha kimondottan a primér forrásokról, a bibliai szövegelemzésről van szó, a Logos 7 számtalan, a teológiai oktatásban kiválóan hasznosítható izgalmas funkcióval rendelkezik.

Sógor Árpád · 2017-12-18

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! Az első Karácsonykor nemcsak Jézus született meg, hanem az angyalok éneke szerint az isteni rend is visszaállíttatott. Hiszen nemcsak rendelt ideje van mindennek, hanem rendelt helye is.

Bogárdi Szabó István · 2017-10-08

Ünneplő gyülekezet!

Jakubinyi György · 2017-10-03

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Békesség Istentől! Krisztusban mindnyájan kedves testvéreim!

Amikor először hirdették meg a Reformáció 500-ik évfordulójának tervezett ünnepségét, azt mondta egy paptestvérem, amikor a szülők elválnak, a gyermekek nem szokták megünnepelni a válóper évfordulóját. Igaza volt. Most azonban nem a válást ünnepeljük, hanem a XX-ik században, a Szentlélek sugallatára megindult, ökumenikus mozgalom keretében, mi, keresztények keressük az egységet, keressük azt, ami összetart.

Kató Béla · 2017-10-03

Mélyen tisztelt ünneplő közösség! Kedves Testvéreim!

Pages