Karácsonyi ünnepi konceptus

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! Lukács 2,14

Az első Karácsonykor nemcsak Jézus született meg, hanem az angyalok éneke szerint az isteni rend is visszaállíttatott. Hiszen nemcsak rendelt ideje van mindennek, hanem rendelt helye is, amikor erről megfeledkezünk, akkor a külső és a belső rendetlenség békétlenséget szül.

Az angyalok karácsonyi énekében egy egyszerű matematikai egyenletet, vagy ha úgy tetszik egy fizikai törvényt kapunk ajándékba.

A karácsony egyenletében az egyik oldalon az Isten dicsősége van, a másik oldalon az emberekhez való jóakarat. Így van e kettő egyensúlyban és élhetünk e földön békességben. Ha bármelyiket e kettő közül kivesszük, akkor az egyensúly felborul, megszűnik a békesség és békétlenség lesz helyette.

Akkor, amikor Istent kihagyjuk életünkből, akkor egy űr támad azon az oldalon és a fizika törvényszerűsége szerint az így keletkező vákuum beszippant valamit, ami kitölti ezt az ürességet. Rendszerint az ember kerül az Isten helyére és igényli magának az Istennek járó dicsőséget. Mint jól nevelt keresztyének azért tudjuk, hogy ez nincs így rendjén és erőfeszítések árán ott maradunk a helyünkön, de valami istenpótlékkal próbáljuk betölteni az Isten hiánya miatt keletkezett ürességet.

Nagyon széles az istenpótlékok sora az életünkben, mindenki maga tudja, hogy mi az, amit odaenged az életében Isten helyére, ami átveszi az irányítást élete felett.

De mivel ennek a veszélynek is a tudatában vagyunk, ezért megpróbáljuk úgy kivédeni, hogy magát Jézust, akiben Isten emberi formát öltött tesszük Isten helyére. De elkövetjük azt a hibát, hogy a gyermek Jézust, a Jézuskát szeretnénk ott tudni Isten helyén, a bepólyált gyermeket, aki ott marad, ahova teszik. Aki fölött hatalmunk van, akit mi irányítunk.

Ezért kell nekünk a magasságos mennyekben levő Istent dicsőítenünk, hogy valóban a tőle kapott békesség legyen bennünk, körülöttünk.
Kedves lelkipásztor testvérem, kedves gyülekezet, köszönjük, hogy fogadjátok teológusainkat, áldott ünnepet kívánunk!

Kolozsvárt, 2017 karácsonyán
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében
Sógor Árpád
ifjúsági lelkész