Karácsonyi ünnepi konceptus. Legátusi ajánlólevél

„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész népnek nagy öröme lesz. Mert megszületett nektek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lk 2,10-11)

A karácsonyi ünnep egyik kulcsszava az a keresés. A napkeleti bölcsek messze földről indulnak el, hogy megkeressék a Messiást, Heródes halálra keresteti a megszületett gyermeket, a pásztorok a megélhetésüket, a kenyerüket keresik a nyájuk mellett, majd miután az angyal megkereste őket, azután ők is elindultak, felkerekedtek, hogy megkeressék a Messiást. Emberek indulnak el, hogy megkeressék a Messiást, hogy megtalálják Istent és közben mindezt megelőzve, Isten indul el, hogy megkeresse az elveszett embert. Egy kisgyermek formájában közel jött, hogy mi megérthessük a titokzatos, fenséges Istent, az ő hatalmas szeretetét, amivel hozzánk fordult, amivel irányunkban van. Megkeresett minket embereket, hogy a mi istenkeresésünk ne legyen hiábavaló. Nagyobbacska gyermekként az elrejtett karácsonyi ajándékokat kerestük a lakásban. Jó volna ha ezzel a gyermeki lelkülettel tudnánk keresni ma is Isten elrejtett ajándékait az életünkben. Mert ott vannak ezek is, a hétköznapi csodák, a bátorító üzenetek, a megélt találkozások, amikor egy-egy közösségi alkalomban érezzük Isten jelenlétét is.

Az első karácsonykor a gyermeki formát öltött Isten üzent a felnőtt emberiségnek. A karácsonyi történetben annak lehetünk tanúi, hogy a pásztorok a félelem állapotából eljutottak az öröm állapotába. A kettő között levő angyali üzenet volt az, amely elvezette őket a megszületett Jézushoz. És a Messiással való találkozás megváltoztatta életüket, örvendezni kezdtek és bátran tovább mondták a megtapasztalt örömüket.

Ezt a csodát élhetjük át mi is, ha így tudjuk hallgatni és meghallani Isten szavát. A félelem állapotából az öröm állapotába ma is Istenen keresztül vezet az út. Ő tud kivezetni a félelmeink kötelékéből egy örvendező életbe már itt a földön is. Engedjük, hogy ő szóljon hozzánk, legyen áldott találkozásunk vele ezen az ünnepen is.

Köszönjük, hogy ezekben a nehéz időkben is a gyülekezetek fogadják ünnepi legátusainkat.

Áldott ünnepet kívánok!
Kolozsvárt, 2020 karácsonyán, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanári karának nevében
Sógor Árpád, ifjúsági lelkész