Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben

Ősz Sándor Előd: Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 357-368. pp.