Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere

Dezső Buzogány: Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere. Református Egyházi Könyvtár. Új folyam 7. Budapest: Kálvin Kiadó 2014. 1-2. vol. 1388 pp. ISBN 9789635582815 (Fordította: Dezső Buzogány)

Ez a kétkötetes munka Kálvin János főművének új magyar fordítása az eredeti latin szöveg alapján.