Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere

Buzogány Dezső: Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere. Református Egyházi Könyvtár. Új folyam 7. Budapest: Kálvin Kiadó 2014. 1-2. vol. 1388 pag. ISBN 9789635582815 (Fordította: Buzogány Dezső)

Ez a kétkötetes munka Kálvin János főművének új magyar fordítása az eredeti latin szöveg alapján.