Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja

Tímea Benkő: Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157. pp.