Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja

Benkő Timea: Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 143-157. pp.