Geschiedenis van de mislukking – mislukking van de geschiedenis? Gedachten over de verhouding van christelijk geloof en geschiedenis naar aanleiding van het geschiedenisconcept van Rudolf Bultmann

Beek, Abraham van de: Geschiedenis van de mislukking – mislukking van de geschiedenis? Gedachten over de verhouding van christelijk geloof en geschiedenis naar aanleiding van het geschiedenisconcept van Rudolf Bultmann. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 211-227. pp.