Studii biblice in Biserica unitariană

Szabolcs Czire: Studii biblice in Biserica unitariană. In: Cercetări Biblice 1 (2007), 144-149. pp.