Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában

Sándor Béla Visky : Isten és a szenvedés Jürgen Moltmann teológiájában. In: Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004. 203-240