Related articles

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Isten iskolapadjában (Jón 1,1-2,11). In: Igazság és élet 2021 (2021), 355-369
 2. Kató Szabolcs Ferencz: „Amikor történelmet írnak…” A Dávid és Góliát-elbeszélés redakciótörténete (1 Sám17). In: Vallástudományi Szemle 7 (2011), 38-53

Csaba Balogh

 1. Csaba Balogh: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
 2. Csaba Balogh: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
 3. Csaba Balogh: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
 4. Csaba Balogh: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
 5. Csaba Balogh: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
 6. Csaba Balogh: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
 7. Csaba Balogh: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
 8. Csaba Balogh: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

Jenő Kiss

 1. Jenő Kiss: Review of Sweeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177

Reinoud Oosting