Related articles

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Székelyudvarhelyi Református Kollégium könyvtárában. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) A reformáció századai. Egyháztörténeti tanulmányok (12510) 31 (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 23-35
  2. Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár gyűjteményében. In: Bogdándi Zsolt (szerk.), Dáné Veronka (szerk.), Lupescu Makó Mária (szerk.) Album amicorum: Tanulmányok Sipos Gábor születésének hetvenedik évfordulójára (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2021), 489-508
  3. Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Székelykeresztúri Unitárius Kollégium könyvtárában. In: Keresztény Magvető 126 (2020), 65-79
  4. Ősz Sándor Előd: Tiszántúli püspökökhöz köthető könyvek az erdélyi gyűjteményekben. In: Bodó Sára (szerk.), Horsai Ede (szerk.) „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2020), 543-552
  5. Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtárában. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2020), 43-55
  6. Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei a Marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtárában. In: Bogdándi Zsolt (szerk.), Lupescuné Makó Mária (szerk.) Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület 2020), 359-378
  7. Ősz Sándor Előd: Szegedi Gergely könyvtárának néhány darabjáról. In: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.), Oláh Róbert (szerk.) Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények 2015), 178-188

György Papp

  1. György Papp: Eretneknek minősített óegyházi teológusok az Institutióban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 167-185