Schweitzer-lectures 2021 – A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája

Schweitzer-lectures 2021 – A Magyar Hebraisztikai Társaság konferenciája. ELTE: Hebraisztika Tanszék: Online
csütörtök, 2021, Február 4 - 09:00 - 18:00

Folytatva az elmúlt évek hagyományát, a Magyar Hebraisztikai Társaság 2021. február 4-én, csütörtökön, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szervezi, a járványügyi helyzetre tekintettel online formában.

A Magyar Hebraisztikai Konferencia célja kettős. Fórumot biztosít, amelyen a Magyar Hebraisztikai Társaság tagjai, és általában a magyarországi és határon túli hebraisták megismerhetik egymás kutatásait, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Ugyanakkor cél a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése is.

Az előadások tárgya a hebraisztika valamennyi részterületéhez kapcsolódhat, úgymint: a Héber Biblia és annak történeti, régészeti, kulturális, vallástörténeti kontextusa, a hellenisztikus és római kor, Qumrán és a korai zsidóság, a rabbinikus és középkori zsidó irodalom, a zsidó történelem, társadalom-, kultúr- és vallástörténet és így tovább. Történelmi, társadalomtudományi, néprajzi-antropológiai, irodalomtudományi, filozófiai, nyelvészeti és fordítástudományi kutatásokról szóló beszámolókat egyaránt várunk.

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.