Lukács 16,19-31

Adorjáni Zoltán: Lukács 16,19-31. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet | 2022 Jun 19 | 11:15.