Ézsaiás 54:7-10

Buzogány Dezső: Ézsaiás 54:7-10. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Vasárnap | 2014 Mar 30 | 08:15.