Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905)

Az Erdélyi Református Egyházkerület közigazgatásának történetéről viszonylag keveset tudunk. A 19. század második felében ugyan jelentős területi változások következtek be, ám mindezek csak részlegesen vannak dokumentálva.

Jelen dolgozat igyekszik egy átfogó képet nyújtani az Erdélyi Református Egyházkerület helyzetképéről, kiemelve a fontosabb határozatokat, történéseket, melyek területi változásokat idéztek elő az említett időszakon belül.

A szakdolgozat szerkezetéről elmondható, hogy a címben szereplő kezdődátum nem véletlen. Mindenekelőtt arra keresi a választ, hogy az 1867-es Kiegyezés gyakorolt-e bármiféle hatást az Erdélyi Református Egyházkerület közigazgatására vonatkozóan. Ezt követően olyan sarokdátumok és zsinati határozatok segítségével és kiemelésével mutat rá a leglényegesebb eseményekre, amelyek a témát érintőleg meghatározóak. Itt meg kell említenünk az 1876–1878-ban történt egyházközségek csoportosítását, melyet az egyházmegyék új beosztásának tervjavaslata követ 1879-ben. Úgyszintén jelentős a körlelkészségek megjelenése, illetve a századfordulót követő újabb területi módosítások.

Dátum és időpont: 
szerda, 2022, Május 18 - 16:20