A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet járványügyi közleménye

Tekintettel a koronavírus gyors terjedésére és az Országos Katasztrófavédelmi Tanács (CNSSU) 2020. március 10-én és 11-én kelt 6. és 7. számú határozatára, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Adminisztratív Tanácsa a 2020. március 12–31. időszakra vonatkozóan az alábbi intézkedéseket foganatosította 2020. március 12-én tartott ülésén:


Tekintettel a koronavírus gyors terjedésére és az Országos Katasztrófavédelmi Tanács (CNSSU) 2020. március 10-én és 11-én kelt 6. és 7. számú határozatára, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Adminisztratív Tanácsa a 2020. március 12–31. időszakra vonatkozóan az alábbi intézkedéseket foganatosította 2020. március 12-én tartott ülésén:

  1. Szünetelteti a kontaktórák megtartását, miközben az oktatási folyamat fenntartásáról online oktatás formájában gondoskodik.
  2. Felfüggeszti az Erasmus+ és Makovecz mobilitásokat, szünetelteti a szakmai gyakorlatokat; utóbbiak átütemezéséről a továbbiakban gondoskodik.
  3. Szünetelteti a könyvtár nyilvános működését 2020. március 14-től.
  4. Bezárja a KPTI bentlakását; a bentlakási szobák elhagyására a hallgatók 2020. március 15-ig kapnak haladékot. A KPTI bentlakásban az említett időszakban hallgató csak a Rektori Hivatal speciális engedélyével tartózkodhat.
  5. Bezárja az Intézet étkezdéjét és konyháját.
  6. Szünetelteti az Intézet szokásos életrendjével kapcsolatos tevékenységeket (bibliaórák, áhítatok, akadémiai istentiszteletek megtartását) a hallgatók hiányában.
  7. Felfüggeszti a KPTI külső vagy belső tereit érintő valamennyi rendezvény megtartását.
  8. Felkéri a hallgatókat, hogy a húsvéti legációs szolgálatuk lehetőségéről egyeztessenek a fogadó egyházközség lelkészével, illetve presbitériumával; a végső megállapodásról tájékoztassák a felekezet szerint illetékes felelős tanárt vagy ifjúsági lelkészt.
  9. Az előbbiekben nem említett, az oktatással, kutatással, adminisztrációval és az Intézet működését biztosító minden más feladatkörrel kapcsolatos tevékenység a szokásos rend szerint zajlik a KPTI-ben.

Kolozsvár, 2020. március 12.
Dr. Kállay Dezső
rektor