Így indul a 2020-2021. akadémiai év

A járványhelyzetre vonatkozó előírásoknak megfelelően, de fizikai jelenléttel kezdődik az új tanév a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A hitéleti képzéshez az elméleti oktatás mellett lényegileg is hozzátartozik a közösségi együttlét, a közösség gyakorlása. Ezért az aktuális járványhelyzet fokozott mértékben kihívást jelent a lelkészképző intézetek számára.


A járványhelyzetre vonatkozó előírásoknak megfelelően, de fizikai jelenléttel kezdődik az új tanév a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A hitéleti képzéshez az elméleti oktatás mellett lényegileg is hozzátartozik a közösségi együttlét, a közösség gyakorlása. Ezért az aktuális járványhelyzet fokozott mértékben kihívást jelent a lelkészképző intézetek számára.

Magától értetődően az épület egész területén kötelező az egészségügyi maszk viselése, diákoknak és alkalmazottaknak egyaránt. Az épület bejáratainál, a tantermek és hivatalok bejáratánál mindenütt elhelyezésre kerültek a kézfertőtlenítő szerek. Szintén kötelező a távolságtartás az épület területén belül és kívül.

A fentiekre való tekintettel egyelőre korlátozni kell a rendszeres, nagyobb méretű, több csoport jelenlétét igénylő összejöveteteleket. Ennek értelmében a naponkénti reggeli és esti áhítatokat a Díszterem által lehetővé tett feltételekhez kell szabni. Ez a tér most kb. 70 ember jelenlétét teszi lehetővé.

Állami rendszabály írja elő a csoportok közötti átjárás korlátozását. Ennek egyenes következménye az, hogy az órarendet a tantermeknek megfelelően kell beosztani. Minden tantermet csak egy évfolyamcsoport használhat. Az egyetemi képzésben gyakori teremváltoztatásról, a termek optimális kihasználásáról az aktuális helyzetben szó sem lehet. A szükséges feltételek megteremtése érdekében a KPTI a szomszédos Apafi Kollégium tetőtéri termét is igénybe veszi.

A könyvtári olvasóterem kapacitása is 50%-ra csökken. A csoportok közötti átjárás itt is korlátozott. A hét egy-egy napján, csak ugyanazon évfolyamhoz tartozó hallgatók vehetik igénybe az olvasói teret, előzetes beosztás alapján. Minden nap végén megtörténik az olvasóterem fertőtlenítése.

A bentlakási tér, amely a közösségi együttlét meghatározó helyszíne, szintén visszafogott kapacitással működik. Ahhoz, hogy az érvényes előírásoknak megfeleljen, az idei tanévben a KPTI nem tudott teret biztosítani nem-teológus egyetemi hallgatók számára. A háromszemélyes bentlakási terekben csak két személy tartózkodik. Korlátozott az épületen belüli nem oktatási jellegű összejövetel. Nem engedélyezett semmilyen tevékenység, amely a csoportok közötti átjárási korlátoknak ellentmondana.

Az adminisztratív személyzeti tevékenység is sok szempontból alkalmazkodik az aktuális járványügyi helyzethez és hosszabbított programmal segíti az Intézetben folyó tevékenységet.

A szabályok és korlátok engedelmességre, türelemre tanítanak. Egyúttal arra is, hogy felelősséget vállaljunk, nemcsak magunkért, hanem egymásért is. Ahhoz, hogy az új tanév hosszútávon tényleges fizikai jelenlét mellett működhessen, szükséges az előírások felelősségteljes betartása.

Isten áldása és gondviselése legyen velünk a 2020-2021. akadémiai évben is.