Felmérés az istentiszteletek résztvevőinek visszajelzéseiről a jáványhelyzet előtt és után

A KPTI "Ravasz László" Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontja online kérdőív segítségével felmérést készít arról, ahogyan a gyülekezeti tagok visszajeleztek / visszajeleznek az istentiszteletekről, illetve, hogy ezek a visszajelzések mit jelentenek a lelkipásztorok számára.


Az istentiszteletek résztvevőinek visszajelzései nagy segítséget jelenthetnek a lelkipásztornak – különösen a mostani ritkább, rövidebb és közvetettebb találkozások idején. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) "Ravasz László" Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontja ezt a segítséget akarja közelebb vinni a lelkipásztorokhoz e kérdőív által. A kérdésekre adott válaszok alapján körvonalazzuk egyfelől az istentisztelet résztvevőitől jövő visszajelzések főbb ismérveit, másfelől annak módját, ahogyan a lelkipásztorok felhasználják ezeket a visszajelzéseket.

A lekérdezés eredményeit és az azokkal kapcsolatos teológiai reflexiót 2021. április 13-án mutatjuk be röviden azon az online-konferencián, amelyet a hollandiai Protestáns Teológiai Egyetem (Protestantse Theologische Universiteit) és a KPTI "Ravasz László" Gyakorlati Teológiai Kutatóközpontja szervez. Az eredmények részletes feldolgozására később kerül sor.