Intézetünkben jártak a Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (ZETO) képviselői

2022. márc. 29-én Intézetünkbe látogatott a Nagyszebeni Lutheránus Teológiai Fakultás és a Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (ZETO) képviseletében Gerhard Servatius-Depner szászmedgyesi lelkipásztor és dr. Bándi András egyházkerületi levéltáros, egyháztörténész. Az alkalom célja az intézményeink közötti kapcsolat erősítése és stratégiai partnerség kialakítása volt.


2022. márc. 29-én Intézetünkbe látogatott a Nagyszebeni Lutheránus Teológiai Fakultás és a Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (ZETO) képviseletében Gerhard Servatius-Depner szászmedgyesi lelkipásztor és dr. Bándi András egyházkerületi levéltáros, egyháztörténész. Az alkalom célja az intézményeink közötti kapcsolat erősítése és stratégiai partnerség kialakítása volt.

A találkozó a vezetőséggel folytatott megbeszéléssel indult, ahol az aktuális nemzetközi egyházi helyzet problémái merültek fel. Többek között szóba került a Romániai Ortodox Egyház nagymértékű visszahúzódása az ökumenikus tevékenységektől. Ez is még inkább fontossá teszi a protestáns jelenlét hangsúlyozását a régióban. Ezt a célt tűzte ki magának a ZETO és ebben számít a KPTI együttműködésére.

A Kelet-Európai Protestáns Teológiai Központ (ZETO) három területen kívánja a már eddig is létező munkát elősegíteni: a társadalom, a képzés és az ökumené szintjén. Mindháromnak megvannak a stratégiai bástyái a németajkú evangélikus egyházon belül, Nagyszebenben. A társadalom felé kíván protestáns értékeket kulturális szinten közvetíteni a Teutsch Haus, a protestáns képzést szeretné elősegíteni a teológus képzés, ill. a Brot für die Welt német segélyszervezet által finanszírozott intenzív német nyelvkurzus, melynek célja a németországi tanulmányok megalapozása. Intézményünkből is örömmel várják a jelentkezőket. Az nagyszebeni, eddig az Ortodox Teológiai Fakultással együtt működtetett Ökumenikus Intézet jelenleg az ellehetetlenült közös együttműködés miatt újjászerveződés alatt áll, de jó reménység szerint egy új keretben folytatni tudja majd munkáját. A ZETO segíteni kíván hasonló célú projektek kolozsvári megvalósításában is. Jó példa volt erre a szervezet digitális eszközökre beszerzésére irányuló támogatása, amelynek köszönhetően az online oktatás időszakában három diákunk egy-egy laptopot kaphatott.

A találkozó dr. Bándi András előadásával folytatódott, melynek címe „Lelkészválasztások a 17. századi Szászsebesi Káptalanban” volt. Az előadás rövid történelmi felvezető után a lelkészválasztások módjának korábbi gyakorlatát ismertette, majd pedig 17. századi példák alapján szemléltette az új szolgálati helyre jelentkező lelkipásztorok kötelességeit, jogait ill. a felmerülő problémákat. A sok helyi esetet feldolgozó előadás eleven betekintést engedett egy kisebb régió korabeli egyházi életébe.

Az előadás után sor került egy rövid találkozóra a KPTI tanáraival, majd az alkalmat közös ebéd, és az Intézmény rövid bemutatása zárta.