Ősztől 34 új diák kezdi meg tanulmányait a Teológiai Intézetben

Évnyitó beszédében Rezi Elek rektor kiemelte, hogy már régóta nem volt ilyen népes az első évfolyam.


2013. szeptember 30-án tanévnyitó ünnepélyre került sor a Teológiai Intézet Dísztermében. Évnyitó beszédében Dr. Rezi Elek rektor utalt arra, hogy a 2013. tanév egyben a 450 éves református hitvallás, a Heidelbergi Káté emlékéve is. A káté nemcsak a református egyház teológiai öröksége, hanem az egyetemes protestantizmus közös értéke. A Heidelbergi Káté megjelenésének évfordulójára novemberben nemzetközi konferenciát szervez az Intézet.

A 2013-2014-es akadémiai tanévben 34 új hallgató kezdte el tanulmányait. A hallgatók a vasárnap délutáni évnyitó ünnepélyen tették le fogadalmukat.