A rektorválasztás ütemterve

2022. augusztus 15-ével kezdődően Kolumbán Vilmos József lemondott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben betöltött rektori tisztségéről. A fennmaradó 2022-2024-es periódusra a KPTI új rektort választ.


2022. augusztus 15-ével kezdődően Kolumbán Vilmos József lemondott a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben betöltött rektori tisztségéről. A fennmaradó 2022-2024-es periódusra a KPTI új rektort választ.

A rektorválasztás ütemtervét a Tanügyminisztérium 280/DGIU/28.06.2019 rendelete alapján állítottuk össze. Az események sorrendje a következőképpen alakul:

1. Szenátus 2022. szeptember 7-én, szerdán 9.00 órakor gyűlést tartott, amelyen meghirdette a rektori tisztség megüresedésével esedékessé vált rektorválasztási eljárás megkezdését, jóváhagyja az ütemtervet és kinevezi a Választási Bizottságot (a VB).

Az KPTI-ben a 3751/2015 számú OMECS rendelkezéseivel összhangban szervezett 2019. évi egyetemi népszavazás értelmében a KPTI közössége a rektort az egyetem belső tagjai közül választja. A választásra pályázhat a Szenátus és a Kari Tanácsban bármely főállású oktatója vagy kutatója. A választásra jogosultak a Szenátus és Kari Tanács tagjai.

A választás módszertanát és menetrendjét a jóváhagyástól számított 7 napon belül tesszük közzé a KPTI honlapján, és továbbítjuk az illetékes minisztériumnak.

2. A választási időszak 2022. szeptember 8 - október 17. A rektori tisztségre pályázóknak be kell szerezniük annak a felekezetnek a jóváhagyását is, amelyhez a jelölt tartozik. A választás konkrét ütemterve:

a) A jelölési dokumentáció benyújtása a Választási Irodához (KPTI Titkársága) 2022. szeptember 22-én 15.00 óráig. A dosszié a következőket tartalmazza: önéletrajz, publikációs tevékenység, vezetői programterv, jóváhagyás az illetékes felekezet vezetőségétől;
b) A szavazólisták kiküldése 2022. október 4-ig;
c) A rektorválasztás (szavazás) 2022. október 11-én 9 óra;
d) A rektorválasztás Szenátus általi megerősítése 2022.okóber 14-én 12 óra;
e) Az újonnan megválasztott rektor dossziéjának továbbítása megerősítésre a Tanügyminisztériumnak 2022.október 17.

3. A rektor megerősítésére 2022. október 17 - november 15 között.

4. A rektor megerősítését követően a prorektor kinevezése.