Calendarul alegerii rectorului

În urma demisiei rectorului Vilmos József Kolumbán în data de 15. august 2022, ITP anunță calendarul în vederea alegerii rectorului pentru perioada 2022-2024.


În urma demisiei rectorului Vilmos József Kolumbán în data de 15. august 2022, ITP anunță calendarul în vederea alegerii rectorului pentru perioada 2022-2024.

Calendarul a fost stabilit în baza reperelor Ordinului nr. 3751 din 29 aprilie 2015 transmisă de MEN conform adresei cu nr. 280/DGIU/28.06.2019.

1. În ședința sa în data de 7 septembrie 2022, miercuri de la ora 9,00, Senatul a anunțat declanșarea procesului de alegere a rectorului din cauza vacantării acestei funcții, aprobarea calendarului alegerii rectorului și desemnarea Biroului Electoral ITP, numită în continuare BE.

Conform referendumului universitar din anul 2019 organizat în ITP în conformitate cu prevederile OMECS nr. 3751/2015, modalitatea aleasă în unanimitate de către comunitatea academică ITP este desemnarea rectorului pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare și al reprezentanților studenților din Senat și din Consiliul Facultății.

Metodologia și calendarul alegerii se vor afișa pe site-ul ITP în termen de 7 zile de la aprobare și vor fi transmise la ministerul de resort.

2. Alegerea rectorului are loc în perioada 08.09.-17.10. Candidații la funcția de rector trebuie să obțină avizul cultului de care aparține candidatul:

a) Depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Electoral (Secretariatul ITP Cluj) până la 22. 09.2022. ora 15. Dosarul cuprinde: curriculum vitae, lista de lucrări, programul managerial, avizul Cultului de care aparține candidatul;
b) Afișarea listelor de vot până la 04.10.2022;
c) Alegerea (votarea) rectorului în data de 11.10.2022 de la ora 9;
d) Validarea alegerii rectorului de către Senatul ITP în 14.10.2022 ora 12;
e) Transmiterea dosarului rectorului nou ales pentru confirmare la MEd în data de 17.10.2022.

3. Confirmarea rectorului are loc în perioada 17.10 –15.11. 2022.

4. Desemnarea prorectorului, după confirmarea rectorului.