Alegerea structurilor și funcțiilor de conducere la Institutul Teologic Protestant - Calendarul alegerilor

Rectoratul și Senatul Institutului prezintă hotărârea Senatului și calendarul alegerilor.


Calendarul alegerilor a fost stabilit în baza reperelor Ordinului nr. 3751 din 29 aprilie 2015 transmisă de MEN conform adresei cu nr. 280/DGIU/28.06.2019.

 • Consiliul Facultății este format din totalitatea cadrelor didactice și de cercetare titulare din ITP și reprezentanții studenților conform Cartei ITP.
 • Alegerea membrilor Senatului are loc în perioada 14–27 ianuarie 2020, după cum urmează:
  1. Ședința de înștiințare a comunității referitor la alegeri în 14.01.2020 la ora 11;
  2. Alegerea (votarea) membrilor Senatului în 21.01.2020 de la ora 9;
  3. Validarea noului Senat de către vechiul Senat în 27.01.2020 la ora 11.
 • Alegerea președintelui Senatului are loc în data de 28 ianuarie 2020, la ora 9.
 • Alegerea rectorului are loc în perioada 1–29 februarie 2020. Candidații la funcția de rector trebuie să obțină avizul Cultului de care aparține candidatul:
  1. Depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Electoral (Secretariatul ITP) până la 11.02.2020. ora 15. Dosarul cuprinde: curriculum vitae, lista de lucrări, programul managerial, avizul Cultului de care aparține candidatul;
  2. Alegerea (votarea) rectorului în data de 25.02.2020 de la ora 9;
  3. Validarea alegerii rectorului de către noul Senat în 27.02.2020 ora 13;
  4. Transmiterea dosarului rectorului nou ales pentru confirmare la MECS în data de 02.03.2020.
 • Confirmarea rectorului are loc în perioada 2 martie –1 aprilie 2020.
 • Desemnarea prorectorului, selectarea decanului şi numirea prodecanului are loc în perioada 1 aprilie – 16 mai 2020.