Anunț privind rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului

Referendumul organizat de către Institutul Teologic Protestant a fost validat de către Senatul universitar.


Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, întrunit în ședința din data de 19.06.2019, în urma analizei listelor electorale utilizate la referendumul universitar și în urma analizei procesului-verbal înaintat de Biroul Electoral Universitar al Institutului, a validat următorul rezultat al referendumului organizat în data de 18.06.2019 de Institutul Teologic Protestant pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului:

1. pe baza de concurs public – 0%
2. pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal – 100%.