Rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului

Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului.


Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, întrunit în ședința din data de 17.07.2015, în urma analizei listelor electorale utilizate la referendumul universitar și în urma analizei procesului-verbal înaintat de Biroul Electoral al Institutului, a validat următorul rezultat al referendumului organizat în data de 16.07.2015 de Institutul Teologic Protestant pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului:

  • pe baza de concurs public – 0%
  • pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal – 100%.