Végzős unitárius hallgatók kibocsátása

A 2014-2015-ös akadémiai év záró istentiszteletén öt unitárius hallgató búcsúzott el bensőséges hangulatban a diákévektől, Kolozsvár belvárosi unitárius templomában.


Az Unitárius Kar öt hallgatója búcsúzott el bensőséges hangulatban a diákévektől, a belvárosi unitárius templomban. Lélekhez szóló egyházi beszédet Dr. Kovács Sándor teológiai tanár mondott, a Mk 6,30–46, az ötezer ember megvendégelésének története alapján. Dr. Rezi Elek rektor méltató szavai után, a végzősök nevében Szabó Csengele köszönte meg az elmúlt éveket, a diákság nevében Györgyilyés Izolda mondott köszöntőbeszédet. A teológiai hallgatók alkalmi műsora és Albert–Nagy Ákos szavalata után, a végzősök szüleikkel, tanáraikkal és diáktársaikkal együtt állófogadáson vettek részt.