akadémiai évnyitó

Az ünnepély keretében sor kerül az első éves hallgatók fogadalomtételére is.

A felvételeket Szűcs András készítette.

Az európai közvéleményt már néhány éve az Európába beözönlő bevándorlók, migránsok, menekültek helyzetének a rendezése, megoldása foglalkoztatja. A probléma 2015-ben annyira súlyossá vált, hogy megoldása nem tűr halasztást. A problémával foglalkozók közül vannak olyanok, akik egyenesen „modern népvándorlásról” beszélnek.

A vasárnapi évnyitó ünnepélyen egybegyűlt hallgatókat, tanárokat, intézeti alkalmazottakat, egyházi képviselőket és vendégeket a Teológiai Intézet rektora köszöntötte. Rektori beszédében az európai menekültügy dilemmáiról beszélt, konkrétan ennek az aktuális kérdésnek a társadalometikai vetületeiről, amely az egyház és ezzel együtt a teológiai oktatás számára komoly kihívást jelent. (A rektori beszéd teljes terjedelmében itt olvasható.)

A felvételeket Szűcs András készítette.

Az új tanév évnyitó istentiszteletén Kató Béla püspök hirdette az igét. Az istentisztelet keretében kibocsátották az Intézet két református hallgatóját, akik az őszi vizsgaidőszak alkalmával sikeresen letették lelkészképesítő vizsgájukat. A gyakornoki szolgálatot kezdő végzett hallgatókat az Erdélyi Református Egyházkerület vette át.

Az alapképzésre meghirdetett felvételi vizsga eredményeként 35 új hallgató kezdi el teológiai tanulmányait.

Évnyitó beszédében Rezi Elek rektor kiemelte, hogy már régóta nem volt ilyen népes az első évfolyam.

Oldalak

Subscribe to akadémiai évnyitó