csendesnap

A 2023. évi csendesnapokon hazai is magyarországi meghívott lelkipásztorok engedtek bepillantást ifjú teológusok számára a szolgáló élet rejtelmeibe.

A csendesnapok témái az imádság hagyományos és modern formái, a lelkészi életpálya, bibliaórás módszerek és közösségépítés, amelyeket meghívott előadók segítségével járunk körül. A csendesnap közös előadásán Marosán Csaba színművész lép fel.

A csendesnapok témái a konfirmáció, a lelkészi életpálya, egyház és közszolgálat, amelyeket meghívott előadók segítségével járunk körül. Az aktuális csendesnap főelőadása az intézményes és egyházi diakónia kapcsolatát tematizálja.

Csendesnapok 2020. február 14-15.

A Protestáns Teológiai Intézet 2020. februári csendesnapjai áhítattal kezdődtek. Sógor Árpád ifjúsági lelkész a teológusok mindennapjaira reflektálva beszélt a teológusi és lelkészi szolgálat örömeiről és nehézségeiről, az ennek kapcsán bennünk felmerülő kérdésekről. Hogyan lehet az igehirdetésen keresztül az evangéliumot a hagyományos keretek között megszólíthatatlan emberekhez is eljuttatni? Mintegy jótanácsként és célkitűzésként megfogalmazta, hogy teológus közösségünknek el kellene indulnia a változás útján avégett, hogy ne legyünk olyanok, mint egy átlagos közösség.

A csendesnapok keretében a lelkészi életpályáról folytatott beszélgetések, beszámolók és az egyházi szolgálattal kapcsolatos témák kerülnek feldolgozásra. Az aktuális csendesnap főelőadása a média és az evangéliumhirdetés kapcsolatáról szól.

A 2018-2019 akadémiai év második féléve a régi hagyománnyal rendelkező csendesnapokkal vette kezdetét, pénteken és szombaton, azaz február 15-16-án. Az Intézet hallgatói több meghívott lelkipásztor, szakember előadása, szakmai beszámolója révén nyerhettek betekintést különböző témákba, amelyek vezérvonala a gyülekezetépítés volt.

"Jöjj, hallj, érts! Menj és cselekedj!" - Dr. Rezi Elek dékán gondolata határozza meg a legtalálóbban csendes napjaink lényegét, ahol számos kérdésünkre kaptunk választ, erősödött hivatástudatunk, és nyertünk erőt, lendületet az előttünk álló kihívásokhoz.

Oldalak

Subscribe to csendesnap